Implementatie TQS voor serialisatie

Ook in de toekomst blijven wij uw betrouwbare farmaceutische loonverpakker. Dat betekent dat wij gaan investeren om aan de nieuwe EU richtlijn 2011/62/EU te voldoen door implementatie van een Traceable Quality System (TQS).

AmbiPack-medicijn verpakkingen-medicatie producent-copacker

Implementatie Traceable Quality System (TQS) voor serialisatie

25 januari 2018

In de strijd tegen namaakgeneesmiddelen heeft de Europese Unie richtlijn 2011/62/EU gepubliceerd. Kort gezegd betekent dit dat serialisatie verplicht gaat worden voor voorschriftplichtige geneesmiddelen per februari 2019.

De basisvereiste om namaak tegen te gaan is ervoor te zorgen dat elke verpakking een uniek serienummer krijgt gecombineerd met een product ID (GTIN/NTIN/PPN), een lotcode en een vervaldatum. Al deze informatie dient vervolgens versleuteld te worden in een 2D datamatrix code. Het serienummer mag bovendien niet eenvoudig reproduceerbaar zijn. Verder moet elke verpakking tamper proof gemaakt worden, zodat men duidelijk vast kan stellen of de verpakking al geopend is geweest. De combinatie van al deze maatregelen moet de sleutel zijn tot nog veiligere geneesmiddelen.

Om ook in de toekomst een betrouwbare partner voor onze farmaceutische klanten te blijven, gaan wij investeren om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen. Voortbordurend op de strenge maatregelen die wij reeds hanteren, houdt dit concreet in dat wij een Traceable Quality System (TQS) gaan implementeren. Dit systeem maakt het mogelijk om vouwdoosjes te serialiseren door volautomatisch de 2D datamatrix code aan te brengen en te controleren (scannen) alsmede in één moeite tamper evident zegels aan te brengen.

 

Voor vragen neemt u contact op met +31 78 682 0738